şad

şad
sif. <fars.>
1. Sevinən, şən, fərəhli, məmnun. Şad adam. Şad üz. Şad gözlər. Könlü şad olmaq. – Daşdəmir əmi öz tütünü barəsində belə tərifləri çox eşitmiş olduğunu göstərən şad bir səslə dedi. M. Rz.. Şad etmək (eləmək, qılmaq) – sevindirmək, fərəhləndirmək, şadlandırmaq, məmnun etmək. Cövrlər kim, eyləmişdin birbəbir yad eyləyib; Şami-hicran könlümü bu növ ilə şad eylərəm. S. Ə. Ş.. Bəzədin sən bu gün bizim çəməni; Şad qıldın bu gəlməginlə məni. M. Ə. S.. Məni unutmayın, tez-tez yad edin; Bu küskün könlümü sizsə şad edin. M. R.. Şad olmaq – sevinmək, şadlanmaq, fərəhlənmək, məmnun olmaq. Ələsgərəm, şad olmadım dünyada; Səni gördüm, dərdim oldu ziyada. A. Ə.. <Rzaquluxan:> Qızım, çox şad oluram ki, sənə xərc etdiyim pullar hədər getməyibdir. M. S. O..
2. Ürəkaçan, fərəhli, sevindirici, xoş. Şad xəbər. // Zərf mənasında. Çünki bilir rahət əziyyətdədir; Şad yaşamaq səydə, qeyrətdədir. M. Ə. S..
3. Şadəm (şadam) şəklində – sevinirəm, məmnunam (bir şeydən şad, məmnun olmağı bildirir). Yarın xəyalilə bu gün mən şadəm; Qəribliyə düşsəm qan ağlar didəm. M. P. V.. Bu gün şadam, oxuyuram, çalıram; Sən yaşa dolduqca mən ucalıram. Aşıq Hüseyn.
◊ Şadlığından yerə-göyə sığmamaq (sığışmamaq) – hədsiz sevinc içərisində olmaq, şad olmaq, sevinmək, şadlıq eləmək. Şadlığından sığışmayıb yer ilə göyə; Öz eşqini övlad kimi bağrına basır. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • sad — W3S2 [sæd] adj comparative sadder superlative saddest ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(feeling unhappy)¦ 2¦(making you unhappy)¦ 3¦(not satisfactory)¦ 4¦(lonely)¦ 5¦(boring)¦ 6 sadder and/but wiser ▬▬▬▬▬▬▬ [: Old English; Origin …   Dictionary of contemporary English

 • Sad — (s[a^]d), a. [Compar. {Sadder} (s[a^]d d[ e]r); superl. {Saddest}.] [OE. sad sated, tired, satisfied, firm, steadfast, AS. s[ae]d satisfied, sated; akin to D. zat, OS. sad, G. satt, OHG. sat, Icel. sa[eth]r, saddr, Goth. sa[thorn]s, Lith. sotus,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sad — [ sæd ] adjective *** 1. ) feeling unhappy, especially because something bad has happened: Reading her letter made us all feel a little sad. sad about: I felt sad about leaving him, but I had no choice. feel/be sad for someone: I feel sad for all …   Usage of the words and phrases in modern English

 • sąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. sądzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} instytucja ustanowiona prawem do rozstrzygania spraw spornych, orzekania o czyjeś winie lub niewinności i wymierzania kary; organ… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Sad — ist: ein arabischer Buchstabe, siehe Sad (Arabischer Buchstabe) eine Sure des Koran, siehe Sad (Sure) der Name (ukrainisch Сад) einer Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Sad… …   Deutsch Wikipedia

 • Sād — Sad in isolierter Form verbundene Formen ـص ـصـ صـ von rechts beidseitig nach links …   Deutsch Wikipedia

 • SAD — steht als Abkürzung für: Subacromiales Debridement Sammelauftragsdienst in der Schweiz Schmerz Angst Depression Schulamtsdirektor, ein Beamter der staatlichen Schulaufsicht im Höheren Dienst Landkreis Schwandorf als Kraftfahrzeugkennzeichen… …   Deutsch Wikipedia

 • sad — SAD, saduri, s.n. (înv.) Plantaţie de pomi fructiferi; livadă. ♦ Vie plantată de curând. ♦ Răsad. – Din sl. sadŭ. Trimis de ana zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 SAD s. (înv.) pusoare. Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime SAD s. v.… …   Dicționar Român

 • Sad —  Pour l’article homophone, voir Saad. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. SAD, sigle composé des trois lettres S, A et D, peut faire référence à : Safford Muni …   Wikipédia en Français

 • Sād — Ṣād ﺻﺎﺩ Ṣād Graphies Graphie {{{graphie}}} Capitale {{{capitale}}} Bas de casse …   Wikipédia en Français

 • Ṣād — ﺻﺎﺩ Ṣād Graphies Isolée ﺹ Initiale ﺻ Médiane ﺼ Finale ﺺ …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”